Vi hjälper er att organisera, balansera, fokusera och motivera förändringsteam, som säkerställer långsiktig förändringsbarhet.

  • Varje uppdrag börjar med en målformulering där förväntade resultat och effekt av teamet tydliggörs, inklusive en omvärldsanalys där teamets förutsättningar kartläggs.
  • Under arbetets gång används ett mätverktyg där teamets rörelse och funktion följs upp för att säkerställa ett kontinuerligt lärande.
  • Vi stöttar organisationen, bemanningen och uppstarten av teamen och ger löpande coachning.