Välkommen

Vi hjälper företag och organisationer till snabbare och enklare förändring genom att förbättra samarbetet mellan affär, verksamhet och IT.

Vad vi erbjuder

Kompetent nätverk

cup-2884023_1920.jpgTeama AB är en nätverksorganisation med Sveriges mest erfarna konsulter inom företagsarkitektur och förändringsledning. Genom spetskompetenser inom relevanta områden kan vi alltid erbjuda varje kund ett team anpassade för ett specifikt behov.


Verktyg och metoder

Group of people meeting with technology.Vi är specialiserade på moderna verktyg och metoder för samarbete i förändring, och på att integrera affär, verksamhet och IT.

 


Beredskap för framtiden

bitcoin-2868703_1920Med dagens höga förändringstakt behöver företag och organisationer vara rustade för att möta framtiden. Det finns ett stort behov av snabb anpassning, av rörlighet och av att ha ett effektivt beslutsfattande.


Individen i fokus

Businesswoman standing and using mobile phoneDet är alltid individernas insatser som tillsammans skapar det totala resultatet! Teama AB hjälper sina kunder att frigöra energin hos individerna genom att organisera medvetna, framåtriktade, självständiga och handlingskraftiga förändringsteam.


 

Läs mer om våra tjänster