Våra tjänster

Vi är specialiserade på verktyg och metoder för samarbete i förändring och på att bygga en bra samverkan mellan affär, verksamhet och IT.

Min vision är att alla företag och organisationer blir medvetna om sin inneboende kraft och frigör energin hos varje individ med genomtänkta team!  – Eva Kammerfors

Vi etablerar och driver koordinerade förändringsprocesser som frigör kraften och ökar takten. Vi hjälper er införa och använda moderna verktyg och metoder som säkerställer en bra samverkan. Alltid med utgångspunkt i organisationens förutsättningar och befintliga arbetssätt.

  • Integrerade styrmodeller

Med utgångspunkt i organisationens egen förmåga, mål och riktning, skräddarsyr vi en modern och integrerad styrmodell för projekt-, program- och förvaltningsledning som kan tillämpas på IT-verksamheten eller – om man så önskar – på hela affärs- och verksamhetsutvecklingen. Vi levererar också löpande mentorstöd till ledningsgrupper, utvecklingsavdelningar och IT-chefer.

  • Arkitektur

Med hjälp av ett arkitekturellt synsätt skapar vi en plattform för förändring av strukturer och tydliggör viktiga samband. Vi hjälper er organisera, leda och styra ett resultatorienterat arkitekturarbete och levererar också löpande mentorstöd till arkitektteam inom såväl affärs-, verksamhets- som IT-arkitektur.

  • Processdriven verksamhetsutveckling

Ett vedertaget arbetssätt för att skapa framdrift, effektivitet och kvalitet i mötet med kunden. Vi hjälper er att organisera, leda och styra ett resultatorienterat processarbete och levererar också löpande mentorstöd till BPM-team, processteam och processansvariga.

  • Agil systemutveckling

Snabba leveranser och kontinuerlig kommunikation mellan verksamhetskunniga och utvecklare fokuserar på individen, teamet och skapar ett starkt engagemang för helheten. Vi hjälper er att organisera agila team i enlighet med den gällande arkitekturen, strukturen och kulturen. Vi faciliterar också workshops och lär ut tekniker för effektivt samarbete, som Lean och Kanban.

  • Moderna verksamhetsorienterade systemförvaltningsmodeller

Det är inte bara system som behöver förvaltas utan även processer, information, affärsmodeller och organisationsdesign. Vi hjälper er att organisera förvaltningsteamen i enlighet med den gällande arkitekturen, strukturen och kulturen.

Vi hjälper er att bygga strukturer för förändring av affär, verksamhet och IT-stöd genom koordinerade förändringsprocesser och förändringsteam.

  • Tillsammans med organisationen identifierar vi aktiviteter, leverabler och beslutspunkter med tillhörande roller och beslutsforum. Vi stödjer självklart vid införandet av den nya processen och tillhandahåller mätverktyg för att säkerställa att ni går i rätt riktning.

Vi hjälper er att organisera, balansera, fokusera och motivera förändringsteam, som säkerställer långsiktig förändringsbarhet.

  • Varje uppdrag börjar med en målformulering där förväntade resultat och effekt av teamet tydliggörs, inklusive en omvärldsanalys där teamets förutsättningar kartläggs.
  • Under arbetets gång används ett mätverktyg där teamets rörelse och funktion följs upp för att säkerställa ett kontinuerligt lärande.
  • Vi stöttar organisationen, bemanningen och uppstarten av teamen och ger löpande coachning.