Vi hjälper er att bygga strukturer för förändring av affär, verksamhet och IT-stöd genom koordinerade förändringsprocesser och förändringsteam.

  • Tillsammans med organisationen identifierar vi aktiviteter, leverabler och beslutspunkter med tillhörande roller och beslutsforum. Vi stödjer självklart vid införandet av den nya processen och tillhandahåller mätverktyg för att säkerställa att ni går i rätt riktning.