Vi etablerar och driver koordinerade förändringsprocesser som frigör kraften och ökar takten. Vi hjälper er införa och använda moderna verktyg och metoder som säkerställer en bra samverkan. Alltid med utgångspunkt i organisationens förutsättningar och befintliga arbetssätt.

  • Integrerade styrmodeller

Med utgångspunkt i organisationens egen förmåga, mål och riktning, skräddarsyr vi en modern och integrerad styrmodell för projekt-, program- och förvaltningsledning som kan tillämpas på IT-verksamheten eller – om man så önskar – på hela affärs- och verksamhetsutvecklingen. Vi levererar också löpande mentorstöd till ledningsgrupper, utvecklingsavdelningar och IT-chefer.

  • Arkitektur

Med hjälp av ett arkitekturellt synsätt skapar vi en plattform för förändring av strukturer och tydliggör viktiga samband. Vi hjälper er organisera, leda och styra ett resultatorienterat arkitekturarbete och levererar också löpande mentorstöd till arkitektteam inom såväl affärs-, verksamhets- som IT-arkitektur.

  • Processdriven verksamhetsutveckling

Ett vedertaget arbetssätt för att skapa framdrift, effektivitet och kvalitet i mötet med kunden. Vi hjälper er att organisera, leda och styra ett resultatorienterat processarbete och levererar också löpande mentorstöd till BPM-team, processteam och processansvariga.

  • Agil systemutveckling

Snabba leveranser och kontinuerlig kommunikation mellan verksamhetskunniga och utvecklare fokuserar på individen, teamet och skapar ett starkt engagemang för helheten. Vi hjälper er att organisera agila team i enlighet med den gällande arkitekturen, strukturen och kulturen. Vi faciliterar också workshops och lär ut tekniker för effektivt samarbete, som Lean och Kanban.

  • Moderna verksamhetsorienterade systemförvaltningsmodeller

Det är inte bara system som behöver förvaltas utan även processer, information, affärsmodeller och organisationsdesign. Vi hjälper er att organisera förvaltningsteamen i enlighet med den gällande arkitekturen, strukturen och kulturen.